Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest nieodłącznym elementem praktyki każdego lekarza. Chroni ono zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi podczas wykonywania zawodu…